Kruxen!

Vi ser att det finns en röd tråd i de utmaningar som kvinnor ofta står inför i sin karriär:

• Karriärkruxet – Byt synsätt på din karriär = klätterställning. Utveckla din förmåga att tänka strategiskt och välj riktning. Agera målstyrt istället för resursstyrt. Våga ta risker och fånga möjligheter.

• Potentialkruxet – Utveckla förmågan att bli bedömd utifrån din framtida potential och inte enbart på faktisk erfarenhet och tidigare prestationer. Finn styrka i din passion, din motivation och ditt driv. Lita på din förmåga att lära dig längs vägen.

• Självbildskruxet – Vad skulle du kunna åstadkomma om du inte var rädd? Öka dina förväntningar på vad du kan uppnå. Utveckla hur du vill bli uppfattad – förmågan att ta plats och inte hålla tillbaka. Gör dig synlig: utveckla din förmåga att skapa goda relationer och användbara nätverk.

• Superhjältekruxet – Utveckla mänsklig hållbarhet och "de avgörande mjuka värdena”: att coacha, att lyssna, att lära och att vara autentisk. Förhåll dig till ökande krav på prestation och resultat; uppnå mer med mindre. Öka din förmåga att balansera ansvarsroller; yrkes/privatliv. Sätt upp rimliga mål och spräng myten om att klara allt.

Tänkvärt citat från en av våra mentorer:

”Var målmedveten med det du åtar dig och ha en plan för vad du vill åstadkomma. Tro på din förmåga och samla på människor som ger dig energi och våga göra saker som du brinner för”