Karriärrådgivning

Innehåll träningsprogram:

Nuläge och framtid
• Inventering av nuläget
• Personlig vision
• Mål, förväntningar och motivation

Självinsikt: att tydliggöra ditt varumärke – vem du är, vad du står för, vad du kan och vad du vill:
• Värderingar, mission och passion
• Expertis, personliga styrkor och framgångsfaktorer = USP:ar (Unique Selling Points)
• Uppnådda resultat

Att sammanställa ditt CV/Linkedin-profil/Personligt brev

Att bestämma inriktning och fokus
• Var är du som bäst – det ideala företaget och företagskriterier
• Roller, typ av uppdrag och förutsättningar
• Former – anställning, konsult och eget företagande eller en kombination
• Definiera företag

Att söka jobb proaktivt – verktyg och kanaler
• Kontakter och nätverk
• Ta kontakt och sälj in dig och dina idéer, din “elevator pitch”
• Utveckla din story
• Träna inför intervjun och det personliga mötet

Att utveckla hur du vill bli uppfattad av andra
• Vad behöver du stärka upp och träna?
• Vad vill du lämna bakom dig?
• Hitta ditt entreprenöriella jag och våga gå utanför din trygghetszon
• Skapa vinnande vanor som hjälper dig att nå ditt mål